KEBOCORAN AIR DI SILING

Lokasi Aduan Dalaman: 
RUANG MAKAN ARAS 5

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan yang diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Petugas: 
Status Aduan: