Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan dibuat pada 17.10.2021

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan dibuat pada 17.10.2021

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal mekanikal
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 16/10/2021 - 14:49 pcutc
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal
KEROSAKAN SUIS LAMPU 16/10/2021 - 14:49 17/10/2021 - 08:02 pcelektrikal