Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 05/01/2022 - 12:48 pcawam awam jabatan kejuruteraan
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 04/01/2022 - 10:48 ccjurutera pcawam ccjurutera
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 04/01/2022 - 10:48 ccjurutera pcawam ccjurutera
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 05/01/2022 - 12:48 pcawam Selesai Baru
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 05/01/2022 - 12:48 pcawam Selesai Baru
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 23/12/2021 - 15:59 pcpasar
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 04/01/2022 - 10:48 ccjurutera
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 04/01/2022 - 10:48 ccjurutera
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 05/01/2022 - 12:48 pcawam
TANGKI SIMPANAN AIR BOCOR 23/12/2021 - 15:59 05/01/2022 - 12:48 pcawam
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:26 pcutc utc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 02/01/2022 - 12:29 pcawam awam utc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc pcawam pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc pcawam pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:26 pcutc Selesai Baru
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:26 pcutc Selesai Baru
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc Baru Selesai
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc Baru Selesai
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 02/01/2022 - 12:29 pcawam Selesai Baru
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 02/01/2022 - 12:29 pcawam Selesai Baru