Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:40 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 12/02/2018 - 07:59 pcelektrikal mekanikal jabatan kejuruteraan
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:40 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:40 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 12/02/2018 - 07:59 pcelektrikal Selesai Baru
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 12/02/2018 - 07:59 pcelektrikal Selesai Baru
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:35 pcbandar
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:40 ccjurutera
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 06/02/2018 - 16:40 ccjurutera
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 12/02/2018 - 07:59 pcelektrikal
Kerosakan Lampu 06/02/2018 - 16:35 12/02/2018 - 07:59 pcelektrikal
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 16:41 ccjurutera jabatan kejuruteraan
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 21/02/2018 - 15:43 pcparit lalulintas jabatan kejuruteraan
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 16:41 ccjurutera pcparit ccjurutera
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 16:41 ccjurutera pcparit ccjurutera
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 21/02/2018 - 15:43 pcparit Selesai Baru
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 21/02/2018 - 15:43 pcparit Selesai Baru
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 14:43 pcpasar
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 16:41 ccjurutera
LONGKANG SEKITAR PASAR SIMPANG KUALA TELAH ROSAK 06/02/2018 - 14:43 06/02/2018 - 16:41 ccjurutera