Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:54 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 24/05/2018 - 08:10 pcawam awam jabatan kejuruteraan
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:54 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:54 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 24/05/2018 - 08:10 pcawam Selesai Baru
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 24/05/2018 - 08:10 pcawam Selesai Baru
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:50 pcbandar
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:54 ccjurutera
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 16/05/2018 - 16:54 ccjurutera
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 24/05/2018 - 08:10 pcawam
Kerosakan flush 16/05/2018 - 16:50 24/05/2018 - 08:10 pcawam
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 10:02 ccjurutera jabatan kejuruteraan
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 21/05/2018 - 12:00 pcjalan lalulintas jabatan kejuruteraan
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 10:02 ccjurutera pcjalan ccjurutera
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 10:02 ccjurutera pcjalan ccjurutera
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 21/05/2018 - 12:00 pcjalan Selesai Baru
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 21/05/2018 - 12:00 pcjalan Selesai Baru
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 09:37 pccawangan
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 10:02 ccjurutera
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 15/05/2018 - 10:02 ccjurutera