Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 21/05/2018 - 12:00 pcjalan
JALAN BERLUBANG 15/05/2018 - 09:37 21/05/2018 - 12:00 pcjalan
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:59 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 20/05/2018 - 09:19 pcawam awam jabatan kejuruteraan
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:59 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:59 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 20/05/2018 - 09:19 pcawam Selesai Baru
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 20/05/2018 - 09:19 pcawam Selesai Baru
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:29 pcbandar
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:59 ccjurutera
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 15/05/2018 - 09:59 ccjurutera
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 20/05/2018 - 09:19 pcawam
Kebocoran air dari siling 15/05/2018 - 09:29 20/05/2018 - 09:19 pcawam
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 14/05/2018 - 10:33 pcawam awam
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 15/05/2018 - 09:58 ccjurutera jabatan kejuruteraan awam
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 15/05/2018 - 09:58 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 15/05/2018 - 09:58 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 14/05/2018 - 10:33 pcawam Dalam Tindakan Baru
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 14/05/2018 - 10:33 pcawam Dalam Tindakan Baru
Kerosakan siling 14/05/2018 - 09:45 15/05/2018 - 09:34 pcawam Selesai Dalam Tindakan