Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 22/08/2017 - 09:38 pcawam Selesai Baru
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 27/07/2017 - 09:12 pcpasar
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 22/08/2017 - 09:38 pcawam
CUTTER AWANING DI PASAR TELUK WANJAH BOCOR DAN ROSAK 27/07/2017 - 09:12 22/08/2017 - 09:38 pcawam
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera jabatan kejuruteraan
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 22/08/2017 - 09:39 pcawam awam jabatan kejuruteraan
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera pcawam ccjurutera
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera pcawam ccjurutera
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 22/08/2017 - 09:39 pcawam Selesai Baru
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 22/08/2017 - 09:39 pcawam Selesai Baru
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 09:02 pcpasar
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 27/07/2017 - 14:33 ccjurutera
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 22/08/2017 - 09:39 pcawam
PAIP AIR BOCOR DI BAWAH PASAR BERHAMPIRAN TANDAS PASAR 27/07/2017 - 09:02 22/08/2017 - 09:39 pcawam
KEADAAN PASAR POKOK SENA, JALAN PANCHUR. 26/07/2017 - 11:23 06/08/2017 - 16:22 pcpasar pasar
KEADAAN PASAR POKOK SENA, JALAN PANCHUR. 26/07/2017 - 11:23 27/03/2018 - 12:32 pccawangan cawangan pasar
KEADAAN PASAR POKOK SENA, JALAN PANCHUR. 26/07/2017 - 11:23 26/02/2018 - 16:10 pcpasar pccawangan pcpasar