Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
LEBIHAN PENIAGA DI PASAR SEHARI LANGGAR BERNIAGA DITAPAK YANG TIDAK DIBENARKAN 18/04/2017 - 08:37 24/08/2017 - 14:33 pcpenguatkuasa Selesai Baru
LEBIHAN PENIAGA DI PASAR SEHARI LANGGAR BERNIAGA DITAPAK YANG TIDAK DIBENARKAN 18/04/2017 - 08:37 24/08/2017 - 14:33 pcpenguatkuasa
LEBIHAN PENIAGA DI PASAR SEHARI LANGGAR BERNIAGA DITAPAK YANG TIDAK DIBENARKAN 18/04/2017 - 08:37 24/08/2017 - 14:33 pcpenguatkuasa
LEBIHAN PENIAGA DI PASAR SEHARI LANGGAR BERNIAGA DITAPAK YANG TIDAK DIBENARKAN 18/04/2017 - 08:37 24/08/2017 - 14:37 pcpenguatkuasa
LEBIHAN PENIAGA DI PASAR SEHARI LANGGAR BERNIAGA DITAPAK YANG TIDAK DIBENARKAN 18/04/2017 - 08:37 24/08/2017 - 14:37 pcpenguatkuasa
LAMPU DI SEPANJANG GERAI SANTAN TIDAK MENYALA 18/04/2017 - 08:30 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan pengawas pasar di dapati lampu sepanjang gerai santan tidak menyala. Pohon pembaikan segera dibuat oleh bahagian Mekanikal dan Elektrikal. Terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 23.04.2017

Hasil daripada pemantauaan pengawas pasar di dapati lampu sepanjang gerai santan tidak menyala. Pohon pembaikan segera dibuat oleh bahagian Mekanikal dan Elektrikal. Terima kasih.

LAMPU DI SEPANJANG GERAI SANTAN TIDAK MENYALA 18/04/2017 - 08:30 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan pengawas pasar di dapati lampu sepanjang gerai santan tidak menyala. Pohon pembaikan segera dibuat oleh bahagian Mekanikal dan Elektrikal. Terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 23.04.2017

Hasil daripada pemantauaan pengawas pasar di dapati lampu sepanjang gerai santan tidak menyala. Pohon pembaikan segera dibuat oleh bahagian Mekanikal dan Elektrikal. Terima kasih.

LAMPU DI SEPANJANG GERAI SANTAN TIDAK MENYALA 18/04/2017 - 08:30 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal mekanikal
LAMPU DI SEPANJANG GERAI SANTAN TIDAK MENYALA 18/04/2017 - 08:30 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal Selesai Baru
LAMPU DI SEPANJANG GERAI SANTAN TIDAK MENYALA 18/04/2017 - 08:30 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal Selesai Baru
LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23345

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23345

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23346

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23345

LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23346

Hasil daripada pemantauaan terdapat lampu disekitar laluan santan dan runcit tidak berfungsi. Pohon bahagian Mekanikal dan Elektrikal membuat pembaikan dengan segera. Jika terdapat sebarang masalah boleh hubungi Pengawas Pasar EN Farid di talian 012-5194637. Terima Kasih

aduan sama dengan no.kes 23345

LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal mekanikal
LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal Selesai Baru
LAMPU DISEKITAR LALUAN SANTAN DAN RUNCIT TIDAK BERFUNGSI 18/04/2017 - 08:26 18/04/2017 - 08:51 pcelektrikal Selesai Baru
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal

Pohon di perbaiki Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara dengan kadar segera

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 23.04.2017

Pohon di perbaiki Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara dengan kadar segera

Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal

Pohon di perbaiki Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara dengan kadar segera

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 23.04.2017

Pohon di perbaiki Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara dengan kadar segera

Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 16/04/2017 - 07:59 ccjurutera jabatan kejuruteraan