Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal mekanikal jabatan kejuruteraan
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 16/04/2017 - 07:59 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 16/04/2017 - 07:59 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal Selesai Baru
Kerosakan Portable Speaker dan pembesar suara 13/04/2017 - 15:14 26/04/2017 - 12:48 pcelektrikal Selesai Baru
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:12 pcpenguatkuasa penguatkuasa
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:12 pcpenguatkuasa Selesai Baru
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:12 pcpenguatkuasa Selesai Baru
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:12 pcpenguatkuasa
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:12 pcpenguatkuasa
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:13 pcpenguatkuasa
HAIWAN PELIHARAAN (KAMBING) SERINGKALI BERKELIARAN DI PASAR MALAM TAMAN BERSATU 12/04/2017 - 10:06 24/08/2017 - 12:13 pcpenguatkuasa
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 12/04/2017 - 07:58 pcelektrikal

Hasil daripada pemantaun pengawas pasar didapati lampu di dalam pasar simpang kuala hampir jatuh berdekatan meja N-9 hal ini boleh mendatangkan kecelakaan kepada orang Awan dan peniaga disitu. Pohon pembaikan SEGERA. Terima Kasih

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 11.04.2017

Hasil daripada pemantaun pengawas pasar didapati lampu di dalam pasar simpang kuala hampir jatuh berdekatan meja N-9 hal ini boleh mendatangkan kecelakaan kepada orang Awan dan peniaga disitu. Pohon pembaikan SEGERA. Terima Kasih

LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 12/04/2017 - 07:58 pcelektrikal

Hasil daripada pemantaun pengawas pasar didapati lampu di dalam pasar simpang kuala hampir jatuh berdekatan meja N-9 hal ini boleh mendatangkan kecelakaan kepada orang Awan dan peniaga disitu. Pohon pembaikan SEGERA. Terima Kasih

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 11.04.2017

Hasil daripada pemantaun pengawas pasar didapati lampu di dalam pasar simpang kuala hampir jatuh berdekatan meja N-9 hal ini boleh mendatangkan kecelakaan kepada orang Awan dan peniaga disitu. Pohon pembaikan SEGERA. Terima Kasih

LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 09/04/2017 - 12:00 ccjurutera jabatan kejuruteraan
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 12/04/2017 - 07:58 pcelektrikal mekanikal jabatan kejuruteraan
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 09/04/2017 - 12:00 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 09/04/2017 - 12:00 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 12/04/2017 - 07:58 pcelektrikal Selesai Baru
LAMPU DI DALAM PASAR SIMPANG KUALA HAMPIR JATUH 06/04/2017 - 11:40 12/04/2017 - 07:58 pcelektrikal Selesai Baru