penghawa dingin dibilik teknikal panas dan berbunyi

Lokasi Aduan Dalaman: 
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

pohon tindakan untuk memperbaiki dan menyelenggara penghawa dingin di bilik teknikal bahagian ini kerana panas dan berbunyi

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 01.12.2021

Petugas: 
Kategori Aduan: 
Status Aduan: