Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 15:53 pcjalan pcawam pcjalan
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 16:08 pcawam Selesai Baru
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 16:08 pcawam Selesai Baru
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 19/01/2018 - 10:37 pcpenguatkuasa
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 15:53 pcjalan
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 15:53 pcjalan
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 16:08 pcawam
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 16:08 pcawam
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 23/01/2018 - 14:23 pcawam awam
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 23/01/2018 - 14:23 pcawam Selesai Baru
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 23/01/2018 - 14:23 pcawam Selesai Baru
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 18/01/2018 - 11:18 pcakaun
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 23/01/2018 - 14:23 pcawam
Pam 'Flush' Tandas Rosak Dan Lubang Air Tersumbat Di Tandas Wanita 18/01/2018 - 11:18 23/01/2018 - 14:23 pcawam
KEBERSIHAN TANDAS AWAM TIDAK DIJAGA OLEH PENYEWA TANDAS 16/01/2018 - 11:56 28/01/2018 - 15:27 pcbandar perbandaran
KEBERSIHAN TANDAS AWAM TIDAK DIJAGA OLEH PENYEWA TANDAS 16/01/2018 - 11:56 28/01/2018 - 15:27 pcbandar Selesai Baru
KEBERSIHAN TANDAS AWAM TIDAK DIJAGA OLEH PENYEWA TANDAS 16/01/2018 - 11:56 28/01/2018 - 15:27 pcbandar Selesai Baru
KEBERSIHAN TANDAS AWAM TIDAK DIJAGA OLEH PENYEWA TANDAS 16/01/2018 - 11:56 16/01/2018 - 11:56 pcpasar