Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
LAMPU ROSAK TIDAK MENYALA 24/01/2018 - 16:03 24/01/2018 - 16:13 ccjurutera
LAMPU ROSAK TIDAK MENYALA 24/01/2018 - 16:03 24/01/2018 - 16:13 ccjurutera
LAMPU ROSAK TIDAK MENYALA 24/01/2018 - 16:03 28/01/2018 - 07:43 pcelektrikal
LAMPU ROSAK TIDAK MENYALA 24/01/2018 - 16:03 28/01/2018 - 07:43 pcelektrikal
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 14:44 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 16:16 pcawam awam jabatan kejuruteraan
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 14:44 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 14:44 ccjurutera pcawam ccjurutera
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 16:16 pcawam Dalam Tindakan Baru
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 16:16 pcawam Dalam Tindakan Baru
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 25/01/2018 - 12:23 pcawam Selesai Dalam Tindakan
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 25/01/2018 - 12:23 pcawam Selesai Dalam Tindakan
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 10:04 pcbandar
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 14:44 ccjurutera
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 14:44 ccjurutera
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 16:16 pcawam
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 24/01/2018 - 16:16 pcawam
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 25/01/2018 - 12:23 pcawam
Kerosakan Tandas 24/01/2018 - 10:04 25/01/2018 - 12:23 pcawam
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:28 pcakaun

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.