Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:28 pcakaun

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 24.01.2018

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 24.01.2018

Assalamualaikum,

Inilah dimaklumkan bahawa penyaman udara di Bilik Tuan Pengarah Jabatan Kewangan telah mengalami kerosakan.

Sehubungan dengan itu, dipohon tindakan yang sewajarnya daripada pihak yang terlibat.  Kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:28 pcakaun akaun
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal mekanikal akaun
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal Selesai Baru
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal Selesai Baru
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:26 pcakaun
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:28 pcakaun
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 23/01/2018 - 10:28 pcakaun
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal
PENYAMAN UDARA ROSAK 23/01/2018 - 10:26 25/01/2018 - 07:54 pcelektrikal
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera

Salam, didapati tapak kawaan pasar pokok sena berlopak dan mendapat rungutan dari pengunjung dan peniaga disitu. mohon pihak berkaitan menangani segera masalah ini.

Salam,
didapati tapak kawaan pasar pokok sena berlopak dan mendapat rungutan dari pengunjung dan peniaga disitu.
mohon pihak berkaitan menangani segera masalah ini.

Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera

Salam, didapati tapak kawaan pasar pokok sena berlopak dan mendapat rungutan dari pengunjung dan peniaga disitu. mohon pihak berkaitan menangani segera masalah ini.

Salam,
didapati tapak kawaan pasar pokok sena berlopak dan mendapat rungutan dari pengunjung dan peniaga disitu.
mohon pihak berkaitan menangani segera masalah ini.

Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 15:53 pcjalan lalulintas jabatan kejuruteraan
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 16:08 pcawam awam lalulintas
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera pcjalan ccjurutera
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 22/01/2018 - 16:34 ccjurutera pcjalan ccjurutera
Tapak berlopak 19/01/2018 - 10:37 23/01/2018 - 15:53 pcjalan pcawam pcjalan