Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 26/12/2021 - 10:54 pcawam
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 26/12/2021 - 10:54 pcawam
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:25 pcelektrikal

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

Kerja-kerja pembaikan akan dilakukan pada 23.12.2021

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:25 pcelektrikal

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

Kerja-kerja pembaikan akan dilakukan pada 23.12.2021

Mohon pembaikan dengan kadar segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 22/12/2021 - 16:39 pcutc utc
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:25 pcelektrikal mekanikal utc
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:26 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:26 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 22/12/2021 - 16:39 pcutc
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 22/12/2021 - 16:39 pcutc
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 22/12/2021 - 16:39 pcutc
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:25 pcelektrikal
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:25 pcelektrikal
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:26 pcelektrikal
KEROSAKAN LAMPU KALIMANTANG 4 KAKI 3 UNIT 22/12/2021 - 16:39 23/12/2021 - 08:26 pcelektrikal
KEROSAKAN CISTERN 1 UNIT 22/12/2021 - 10:03 26/12/2021 - 10:54 pcawam awam
KEROSAKAN CISTERN 1 UNIT 22/12/2021 - 10:03 26/12/2021 - 10:54 pcawam Selesai Baru
KEROSAKAN CISTERN 1 UNIT 22/12/2021 - 10:03 26/12/2021 - 10:54 pcawam Selesai Baru
KEROSAKAN CISTERN 1 UNIT 22/12/2021 - 10:03 22/12/2021 - 10:03 pcutc
KEROSAKAN CISTERN 1 UNIT 22/12/2021 - 10:03 26/12/2021 - 10:54 pcawam