Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 23/12/2021 - 11:25 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:26 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:26 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 08:27 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 10:47 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 10:47 pcutc
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 02/01/2022 - 12:29 pcawam
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 02/01/2022 - 12:29 pcawam
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 10:47 pcutc 5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 5 UNIT TOILET BOWL TERSUMBAT
5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 23/12/2021 - 11:25 26/12/2021 - 10:47 pcutc 5 UNIT URINE BOWL TERSUMBAT 5 UNIT TOILET BOWL TERSUMBAT
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:47 pckorporat

Aduan berkenaan kebocoran paip di tandas tingkat 11 (Bilik 2 dan Bilik 5). Mohon pembaikan segera. Bilik 2, kepala b Paip rosak, bilik 5, kepala paip macam bilik mandi.

Aduan berkenaan kebocoran paip di tandas tingkat 11 (Bilik 2 dan Bilik 5). Mohon pembaikan segera.

Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:47 pckorporat

Aduan berkenaan kebocoran paip di tandas tingkat 11 (Bilik 2 dan Bilik 5). Mohon pembaikan segera. Bilik 2, kepala b Paip rosak, bilik 5, kepala paip macam bilik mandi.

Aduan berkenaan kebocoran paip di tandas tingkat 11 (Bilik 2 dan Bilik 5). Mohon pembaikan segera.

Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:47 pckorporat jabatan korporat
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 26/12/2021 - 10:54 pcawam awam jabatan korporat
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 26/12/2021 - 10:54 pcawam Selesai Baru
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 26/12/2021 - 10:54 pcawam Selesai Baru
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:22 pckorporat
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:47 pckorporat
Paip Tandas Bocor 23/12/2021 - 10:22 23/12/2021 - 10:47 pckorporat