Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 13:23 pcawam Selesai Dalam Tindakan
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 13:23 pcawam Selesai Dalam Tindakan
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 17/11/2021 - 09:48 pcutc
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 17/11/2021 - 09:48 pcutc
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 17/11/2021 - 09:48 pcutc
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 13:23 pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 13:23 pcawam
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 20/11/2021 - 17:50 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 21/11/2021 - 08:15 pcawam awam jabatan kejuruteraan
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 20/11/2021 - 17:50 ccjurutera pcawam ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 20/11/2021 - 17:50 ccjurutera pcawam ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 21/11/2021 - 08:15 pcawam Selesai Baru
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 21/11/2021 - 08:15 pcawam Selesai Baru
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 15/11/2021 - 18:28 pcharta
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 20/11/2021 - 17:50 ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 13 Medan Selera Pusat Bandaraya 15/11/2021 - 18:28 20/11/2021 - 17:50 ccjurutera