Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 22.11.2021

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Kerja-kerja pembaikan telah dibuat pada 22.11.2021

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal mekanikal
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal Selesai Baru
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 20/11/2021 - 12:10 pcutc
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal
KEROSAKAN LAMPU DOWNLIGHT 1 UNIT 20/11/2021 - 12:10 22/11/2021 - 12:11 pcelektrikal
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 20/11/2021 - 17:51 ccjurutera jabatan kejuruteraan
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 21/11/2021 - 13:23 pcawam awam jabatan kejuruteraan
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 20/11/2021 - 17:51 ccjurutera pcawam ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 20/11/2021 - 17:51 ccjurutera pcawam ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 21/11/2021 - 13:23 pcawam Selesai Baru
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 21/11/2021 - 13:23 pcawam Selesai Baru
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 17/11/2021 - 14:41 pcharta
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 20/11/2021 - 17:51 ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 20/11/2021 - 17:51 ccjurutera
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 21/11/2021 - 13:23 pcawam
Meter Air Rosak Dan Tidak Berfungsi Di Gerai No. 6, Medan Selera Taman Tunku Hosna. 17/11/2021 - 14:41 21/11/2021 - 13:23 pcawam
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 17/11/2021 - 09:52 pcutc utc