Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 01/12/2021 - 10:59 pcelektrikal Selesai Baru
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 29/11/2021 - 10:04 pcpasar
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 01/12/2021 - 10:59 pcelektrikal
PAM AIR ROSAK 29/11/2021 - 10:04 01/12/2021 - 10:59 pcelektrikal
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal

Hasil pemantauan di bilik tangki didapati pam air telah rosak. keadaan ini menyebabkan bekalan air di pasar selalu terputus dan menyukarkan para peniaga menjalankan perniagaan. Mohon tindakan dan pembaikan daripada pihak Tuan dengan segera. terima kasih

Kerja-kerja penukaran pam baru akan dilaksanakan pada tahun 2022

Hasil pemantauan di bilik tangki didapati pam air telah rosak. keadaan ini menyebabkan bekalan air di pasar selalu terputus dan menyukarkan para peniaga menjalankan perniagaan. Mohon tindakan dan pembaikan daripada pihak Tuan dengan segera. terima kasih

PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal

Hasil pemantauan di bilik tangki didapati pam air telah rosak. keadaan ini menyebabkan bekalan air di pasar selalu terputus dan menyukarkan para peniaga menjalankan perniagaan. Mohon tindakan dan pembaikan daripada pihak Tuan dengan segera. terima kasih

Kerja-kerja penukaran pam baru akan dilaksanakan pada tahun 2022

Hasil pemantauan di bilik tangki didapati pam air telah rosak. keadaan ini menyebabkan bekalan air di pasar selalu terputus dan menyukarkan para peniaga menjalankan perniagaan. Mohon tindakan dan pembaikan daripada pihak Tuan dengan segera. terima kasih

PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera jabatan kejuruteraan
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal mekanikal jabatan kejuruteraan
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera pcelektrikal ccjurutera
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal KIV Baru
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal KIV Baru
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 28/11/2021 - 11:55 pcpasar
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 30/11/2021 - 09:26 ccjurutera
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal
PAM AIR ROSAK 28/11/2021 - 11:55 01/12/2021 - 11:02 pcelektrikal
KEROSAKAN PAIP AIR DALAM TANDAS LELAKI ARAS 5 UTC KEDAH 27/11/2021 - 09:54 28/11/2021 - 15:54 pcawam awam