Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 21/11/2021 - 14:34 pcawam awam utc
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 21/11/2021 - 14:34 pcawam Selesai Baru
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 21/11/2021 - 14:34 pcawam Selesai Baru
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 17/11/2021 - 09:52 pcutc
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 17/11/2021 - 09:52 pcutc
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 17/11/2021 - 09:52 pcutc
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 21/11/2021 - 14:34 pcawam
KEBOCORAN AIR DI SILING 17/11/2021 - 09:52 21/11/2021 - 14:34 pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan yang diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Hasil siasatan mendapati ruang udara tersebut bukan untuk pengaliran aircond. dimajukan kepada unit berkenaan untuk tindakan selanjutnya.

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan yang diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan yang diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Hasil siasatan mendapati ruang udara tersebut bukan untuk pengaliran aircond. dimajukan kepada unit berkenaan untuk tindakan selanjutnya.

Mohon pihak tuan mengambil tindakan segera. Kerjasama dan tindakan yang diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 17/11/2021 - 09:48 pcutc utc
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam awam utc
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal mekanikal awam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 13:23 pcawam awam mekanikal
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam pcelektrikal pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam pcelektrikal pcawam
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal pcawam pcelektrikal
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 12:01 pcelektrikal pcawam pcelektrikal
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam Dalam Tindakan Baru
KEROSAKAN PADA "COVER FAN AIRCOND" 17/11/2021 - 09:48 21/11/2021 - 09:27 pcawam Dalam Tindakan Baru