Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 14/08/2017 - 10:25 pcelektrikal Selesai Baru
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 14/08/2017 - 10:25 pcelektrikal Selesai Baru
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 09/08/2017 - 16:25 pcpasar
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 10/08/2017 - 10:24 ccjurutera
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 10/08/2017 - 10:24 ccjurutera
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 14/08/2017 - 10:25 pcelektrikal
KIPAS ROSAK TIDAK BERFUNGSI 09/08/2017 - 16:25 14/08/2017 - 10:25 pcelektrikal
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 08/08/2017 - 08:51 ccjurutera jabatan kejuruteraan
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 15/08/2017 - 09:35 pcawam awam jabatan kejuruteraan
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 08/08/2017 - 08:51 ccjurutera pcawam ccjurutera
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 08/08/2017 - 08:51 ccjurutera pcawam ccjurutera
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 15/08/2017 - 09:35 pcawam Selesai Baru
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 15/08/2017 - 09:35 pcawam Selesai Baru
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 06/08/2017 - 15:57 pcpasar
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 08/08/2017 - 08:51 ccjurutera
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 08/08/2017 - 08:51 ccjurutera
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 15/08/2017 - 09:35 pcawam
PINTU GERAI R-28 DAN R-30 TELAH ROSAK 06/08/2017 - 15:57 15/08/2017 - 09:35 pcawam
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 22/10/2017 - 12:08 pcpenguatkuasa penguatkuasa
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 22/10/2017 - 12:08 pcpenguatkuasa Selesai Baru