Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:03 24/05/2018 - 07:27 ccjurutera
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:03 24/05/2018 - 07:44 pcawam
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:03 24/05/2018 - 07:44 pcawam
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:03 24/05/2018 - 11:08 pcawam
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:03 24/05/2018 - 11:08 pcawam
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:26 ccjurutera jabatan kejuruteraan
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:42 pcawam awam jabatan kejuruteraan
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:26 ccjurutera pcawam ccjurutera
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:26 ccjurutera pcawam ccjurutera
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:42 pcawam Selesai Baru
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:42 pcawam Selesai Baru
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 23/05/2018 - 15:02 pcpasar
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:26 ccjurutera
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:26 ccjurutera
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:42 pcawam
PAM TANDAS ROSAK 23/05/2018 - 15:02 24/05/2018 - 07:42 pcawam
PAGAR TERBALIK 22/05/2018 - 09:01 22/05/2018 - 09:40 pcawam awam
PAGAR TERBALIK 22/05/2018 - 09:01 24/05/2018 - 07:28 ccjurutera jabatan kejuruteraan awam
PAGAR TERBALIK 22/05/2018 - 09:01 24/05/2018 - 07:56 pcawam awam jabatan kejuruteraan
PAGAR TERBALIK 22/05/2018 - 09:01 24/05/2018 - 07:28 ccjurutera pcawam ccjurutera