Rekod Pindaan

Tarikh Aduan Tarikh Pindaan Pengguna Nilai Baru Nilai Lama
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 22/10/2017 - 12:08 pcpenguatkuasa Selesai Baru
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 06/08/2017 - 15:52 pcpasar
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 22/10/2017 - 12:08 pcpenguatkuasa
PENIAGA PASAR TANPA LESEN 06/08/2017 - 15:52 22/10/2017 - 12:08 pcpenguatkuasa
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 08/08/2017 - 08:53 ccjurutera jabatan kejuruteraan
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 21/08/2017 - 16:08 pcawam awam jabatan kejuruteraan
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 08/08/2017 - 08:53 ccjurutera pcawam ccjurutera
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 08/08/2017 - 08:53 ccjurutera pcawam ccjurutera
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 21/08/2017 - 16:08 pcawam Selesai Baru
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 21/08/2017 - 16:08 pcawam Selesai Baru
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 06/08/2017 - 15:48 pcpasar
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 08/08/2017 - 08:53 ccjurutera
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 08/08/2017 - 08:53 ccjurutera
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 21/08/2017 - 16:08 pcawam
TERDAPAT KEROSAKAN PALONG AIR 06/08/2017 - 15:48 21/08/2017 - 16:08 pcawam
`Mozaic' dinding terkeluar 02/08/2017 - 12:01 08/08/2017 - 08:54 ccjurutera jabatan kejuruteraan
`Mozaic' dinding terkeluar 02/08/2017 - 12:01 21/08/2017 - 15:44 pcawam awam jabatan kejuruteraan
`Mozaic' dinding terkeluar 02/08/2017 - 12:01 08/08/2017 - 08:54 ccjurutera pcawam ccjurutera
`Mozaic' dinding terkeluar 02/08/2017 - 12:01 08/08/2017 - 08:54 ccjurutera pcawam ccjurutera
`Mozaic' dinding terkeluar 02/08/2017 - 12:01 21/08/2017 - 15:44 pcawam Selesai Baru